“Göçün İnsanileştirilmesi…“
Tarih:6 - 7 - 8 Mart 2022
Yer: Antalya

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Dünya Göç Hareketleri Sempozyumu

Pandemiden dolayı kontenjanımız sınırlamış olup 10 Şubat 2022'den itabaren alınan başvurular online olarak sunulacaktır.
Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Dünya Göç Hareketleri Sempozyumu
Tarih:6 - 7 - 8 Mart 2022
Yer: Antalya
Göç Tarihi
Göç Tarihi
Coğrafi Keşifler ve Emperyal Çağdaki Göç Hareketleri
Coğrafi Keşifler ve Emperyal Çağdaki Göç Hareketleri
Sanayi Devrimi Sonrası Göçler
Sanayi Devrimi Sonrası Göçler
İki Dünya Savaşı Arasındaki Göç Hareketleri
İki Dünya Savaşı Arasındaki Göç Hareketleri
Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısındaki Göç Hareketleri
Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısındaki Göç Hareketleri
Göçün Politik, Hukuki ve Kültür Üzerindeki Etkileri
Göçün Politik, Hukuki ve Kültür Üzerindeki Etkileri
Yirmibirinci Yüzyıl Göç Hareketleri ve Göçün Yeni Yönü
Yirmibirinci Yüzyıl Göç Hareketleri ve Göçün Yeni Yönü
Küreselleşme ve Sağlık Göçü
Küreselleşme ve Sağlık Göçü
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Göçleri
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Göçleri
2050' de Göç Hareketleri ve Yeni Göç Çekim Merkezleri
2050' de Göç Hareketleri ve Yeni Göç Çekim Merkezleri
Sempozyum Broşürü

Sempozyum Broşürü

Sempozyum Broşürü

Sempozyuma Hazırlık Metinleri
Sempozyumda Sunulacak Bildiri Özetleri
Sempozyumda Sunulan Bildirilerin Tam Metinleri
Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar
Sempozyuma Hazırlık Metinleri

Sempozyuma Hazırlık Metinleri

Sempozyumda Sunulacak Bildiri Özetleri

Sempozyumda Sunulacak Bildiri Özetleri

Sempozyumda Sunulan Bildirilerin Tam Metinleri

Sempozyumda Sunulan Bildirilerin Tam Metinleri

Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Sempozyumumuz logosunu tasarlayan Circle Proje Yönetimi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ye teşekkür ederiz.

Hemen Başvurabilirsiniz!

Başvuru Formu